Tre generationer smeder

Ernst Bergström

Ernst Bergström

Runo Bergström

Runo Bergström

Gunnar Bergström

Gunnar Bergström

Mitt namn är Gunnar Bergström och 1989 startade jag mitt företag, Kuorbevare Smide, vars varumärke är gediget handsmidda knivblad och yxor. Jag är den tredje i generationen som fört detta hantverk vidare i den tradition som min farfar Ernst Bergström inledde i början av 1900-talet. Min smedja är belägen på mina föräldrars gård i den lilla byn Kourbevare i Västerbotten, tre mil utanför Malå.

Min farfar Ernst Bergström byggde en byasmedja i Kuorbevare, ett gammalt lapskt boställe  som betyder ”bränt berg”. Ernst smidde körredskap till hästar för timmerkörning, lyftkrokar mm, men hans specialitet var knivblad. Köparna på den tiden bestod främst av samer som uppskattade skärpan och bettet i eggen. Smeden då var en sorts ”stålets trollkarl” som hjälpte folket i bygden med allehanda arbeten såsom tillverkning och lagning av verktyg, redskap och annat som behövdes för livet på landet.

Min far Runo Bergström tog så småningom över smedjan, som ett komplement till arbetet i gruvan, jordbruket och skogen. När gruvdriften i bygden lades ned 1978, flyttade Runo smedjan hem till ladugården där han tillverkade knivblad och yxor så länge han hade hälsan i behåll. Runo tillverkade även renskällor, lyftkrokar och skinnberedningsverktyg till museér och verksamma slöjdare.  Det var i denna smedja som mitt intresse för detta hantverk väcktes och jag fick lära mig grunderna för smideskonsten.

Runo var också den som började använda de idag välkända initialerna ” RB ”, som stämplas på varje blad och yxa. Dock har den gamla stämpeln bytts ut mot ett modernare typsnitt, men kvalitén är densamma. Precis som på min farfar Ernsts tid är det fortfarande det rätta bettet och skärpan i eggen som lockar dagens köpare.

För mig är smedsyrket ett skapande arbete. Bladets form ska tilltala mig och jag har en inre bild i huvudet hur det ska se ut. Knivbladet ska både vara estetiskt tilltalande och praktiskt användbart, det ska ha ett eget liv.

Att smida är som att måla en tavla. Det kan ta timmar innan man är klar, trots att den i andras ögon kan synas klar sedan långt tillbaka.


rb-blad